23.5.20


В навечериято на 24.05. излезе от печат колективната монография "Иновации в действие".
В нея се прави научноизследователски анализ на обмена на иновациите в българското образование (по национална програма на МОН "Иновации в действие) и промяната на училищната култура. Когато за пръв път видях разултатите аз (може би като всеки учен, търсещ максимална обективност) ги приех "малко скептично". Казано най-общо изследването доказа, че:
-Устойчивото увеличаване на броя на иновативните училища ще стимулира процеса на обмен на иновации;
-Споделените технологични и педагогически иновации са свързани с водещи световни образователни тенденции като конструктивизъм, компетентностно-базирано обучение, интердисциплинарност в обучението, проектно-базирано обучение, училище в облака;
-С висок потенциал за промяна на традиционната педагогическа практика са продуктовите иновации, свързани със създаване на нови учебни предмети и учебни програми;
-Обменът и споделянето стимулират създаването на мрежи от иновативни училища и мултиплициране на иновациите;
-Прилагането на иновации и споделянето на иновативни практики променят ролята учителя –дизайнер на интердисциплинарни уроци и създател ново учебно съдържание;
-Взаимните посещения и създаването на съвместни продукти стимулира развитието на учителски екипи, специфични професионално учебни общности;
-Обменът на иновативни практики е нов ефективен модел на професионално учене, своеобразна „квалификация на място“, в реална образователна среда.
-Иновативните училища се отличават с развита иновативна култура, стимулираща ученето в сравнение с останалите училища. Резултатите на иновативните училища са статистически значимо по-високи по показатели - „отвореност за нови идеи“, „събиране на информация“, „експериментиране“, „анализ на информация“ и „трансфер на знанията в практиката“ и „лидерство, стимулиращо иновациите“, включително и по отношение на резултатите по тези показатели на западноевропейски и американски организации (в изследването използваме методологията за анализ на учещеа организация на трима професори от Харвард-Гарвин, Едмундсън и Джино, която от 2008 година е използвана в десетки страни).
Но 16.03.2020. разби на пух и прах моя "научен" скептицизъм. Датата , на която заради въведеното извънредно положение и пандемията COVID-19 училищата затвориха..Само за два дни цялата образователна система се трансформира като обучението започна да се провежда дистанционно И то благодарение на 48-те часа безпрецедентно "професионално съвместно учене", насочено към подготовката на дистанционното обучение. Десетки може би стотици виртуални професионални групи за обмен на информация..Съвместна работа, безусловно споделяне на опит, мотивиране и помощ. Страхотни директори и учители и педагогически специалисти доказали още веднъж високите нива на „анализ на информация“ и „трансфер на знанията в практиката“ и „лидерство, стимулиращо иновациите“ в българските училища и реализирали успешно дистанционното обучение през последните месеци.
Разбира се това не можеше да стане факт без предварителна дългогодишна подготовка за образователна трансформация, подготовка свързана с адекватните национални политики през последните години - разширяване на училищната автономия, развитие на проекта за иновативни училища, националната програма "Иновации в действие", въвеждане на задължителна квалификация на учители, увеличаване на заплащането на учителския труд, преориентиране към компетентностния подход в образованието..
Честит 24 май иноватори в образованието!
Иновациите са „заразни“, те са мотивиращи и въздействащи - те променят!

6 коментара:

 1. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 2. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 3. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 4. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 5. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 6. Откъде може да се закупи?

  ОтговорИзтриване