16.7.17

Иновативните училища, като алтернатива в българското училищно образование

През тази седмица правителството одобри първия списък с иновативни училища в страната. Това са 184 учебни заведения, избрани и предложени от Комисията за иновативните училища към МОН.Това е изключително добра новина за българското училищно образование. Защото с предоставената възможност на близо 200 училищни организации от цялата страна да реализират в 4 годишин период иновативни проекти по отношение на разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението  46 училища; организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда  - 51 училища; използване на нови методи на преподаване – 88 училища; разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове – 14 училища е безпрецедентна за образователната ни система. Този акт на правителството води до демократизирането и разширяването на училищната автономия в образованието. И най-вече опита на иновативните училища, ще даде възможност да се промени модела за реализиране иновациите в българското образование - от предимно административно-политически, централизиран, той да се превърне в организационен, свързан с рапространяване на нововъведенията отдолу-нагоре. А това важно условие за успеха на всяка образователна реформа.

1 коментар:

 1. Не знам какво следва да се разбира под "иновативно училище", но това, което се прави с децата от първите класове на тяхното обучение и възпитание не отговаря на основните познавателни принципи в работата на човешкия мозък.
  Известно е вече, че човешкият мозък се изгражда отдолу нагоре, т,е. най-напред се изгражда "влечуговият мозък" (инстинктите), след това "бозайниковият" (чувствата) и накрая учещият мозък (кората на големите полукълба). С оглед на това би следвало децата да се натоварват с абстрактни науки след четвърти - пети клас.
  Би следвало родителите да се въвлекат в този образователно-възпитателен процес, като класните ръководители проведат с тях цикъл от беседи по практическа когнитивна психология и педагогика, т.е. как да научим децата "как да учат" и да създадем най-добри условия за това (когнитивен комфорт за детето!!).
  Общоизвестна е ролята на ръката на човека в развитие кората на големите полукълба на мозъка, учещия мозък. Обучението в "ГРОЗНОПИС" никак не съдейства в това направление.
  Децата се сблъскват с текстови задачи по математика преди да са се научили да разбират условията им, т.е. подценява се "разбирането" за сметка на "знанието", като не се тренират в "бързо смятане на ум", което ги ощетява и "осакатява" в математически план - когато не си наясно с числата и не обичаш да си "играеш" с тях, за каква любов към математиката може да се говори(???).

  Бъдете живи и здрави. Никола Ников.

  ОтговорИзтриване