7.2.17

Обществени съвети като структурна иновация в управлението на образователните организации

https://docs.google.com/presentation/d/1l0DfnkcVupZFqgY5cWDcTh3OBMRjNGnAeUntuJ6eoFk/edit?usp=sharing

Няма коментари:

Публикуване на коментар